Váš praktický lékař
pro děti a dorost
v Krnově

QuickRead goK upřesnění diagnózy a závažnosti infekčního onemocnění využíváme metodu rychlého stanovení hodnoty sérové hladiny CRP pomocí nejmodernějšího ambulantního přístroje QuickRead go. S jeho pomocí rychle a snadno odlišíme infekci virovou od bakteriální, což vede k přesnému stanovení léčebného postupu a zamezí zbytečnému zahájení antibiotické léčby.