0 Ceník | MUDr. Petr MylekMUDr. Petr Mylek


Ceník

Ceník zdravotních a administrativních výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Platnost od 1.1.2023.

 • 200 Kč – „Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu“ (střední škola, vysoká škola) 
 • 400 Kč – „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ (všechny skupiny řidičského oprávnění)
 • 300 Kč – „Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu“
 • 200 Kč – „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“   (sportovní kurz, tábor, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, škola v přírodě apod.)
 • 100 Kč – „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k nástupu do předškolního zařízení“ (mateřská škola)
 • 300 Kč – „Výpis ze zdravotní dokumentace“ - na vlastní žádost pacienta
 • 200 Kč – „Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství“ (na dobu neurčitou)
 • 250 Kč – aplikace nadstandardní očkovací látky 
 • 200 Kč - jiné administrativní úkony (např. vyplnění pojistné události apod.)
 • 100 Kč – aplikace náušnic nastřelením, obě uši – Studex
 • 200 Kč – vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte na vlastní žádost zákonného zástupce pro potřebu soudu
 • 50 Kč – vystavení potvrzení absence pro školu na vlastní žádost pacienta