0 O nás | MUDr. Petr MylekMUDr. Petr Mylek


O náš

Nás personál v ordinaci.

MUDr. Petr MYLEK

narozen v roce 1978 v Krnově

vzdělání 

 • 1984 - 1992 V. ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
 • 1992 - 1998 Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, anglická sekce
 • 2000 - 2008 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

profesní vývoj  

 • 2008 - 2011 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, dětské oddělení sekundární lékař na jednotce intenzivní péče, standardním lůžkovém oddělení a novorozeneckém oddělení
 • 2012 - 2014 Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení neonatologie sekundární lékař na jednotce intenzivní péče pro novorozence, intermediárním novorozeneckém oddělení a ambulanci pro rizikové novorozence
 • 2015 příprava k získání odborné způsobilosti v oboru "Praktické lékařství pro děti a dorost"        
 • 2016 zahájení provozu ambulance praktického lékaře pro děti a dorost v Krnově

V roce 2008 zařazení do postgraduálního vzdělávacího programu v oboru "Dětské lékařství", zakončeno složením atestační zkoušky a získáním odborné způsobilosti v oboru v roce 2013.
V roce 2015 zařazení do postgraduálního vzdělávacího programu v oboru"Praktické lékařství pro děti a dorost", zakončeno složením atestační zkoušky a získáním odborné způsobilosti v oboru roce 2015.

získané atestace a odborné stáže

 • 2011 ukončení "pediatrického kmene" (IPVZ Praha)
 • 2013 získání odborné způsobilosti v oboru "Dětské lékařství" složením atestační zkoušky (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • 2015 získání odborné způsobilosti v oboru "Praktické lékařství pro děti a dorost" složením atestační zkoušky (IPVZ Praha)
 • 2013 kurz "Resuscitace novorozence" (VFN Praha)
 • 2014 kurz "Vývojová neurologie" (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)

členství v odborných společnostech
Česká lékařská komora (od r. 2008)
Česká neonatologická společnost Jana Evangelisty Purkyně (od r. 2012)

MUDr. Petr Mylek

MUDr. Veronika Řezníčková
narozena 1990 v Opavě.

Vzdělání:

 • 2010-2016 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Všeobecné lékařství  
 • 2004-2010 Gymnázium Josefa Kainara Hlučín – šestiletý studijní cyklus 
 • 1997-2004 Základní škola Dolní Benešov

Profesní vývoj:

 • 2016 - 2022 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, dětské oddělení - sekundární lékař na jednotce intenzivní péče, standardním lůžkovém oddělení a novorozeneckém oddělení
 • 2018 absolvování základního kmene v oboru Dětské lékařství, od 8.2020 přeřazení do specializačního vzdělávaní v oboru Pediatrie


Odborné vzdělávací akce a kurzy:

 • Certifikát o absolvování základního kmene v oboru Dětské lékařství – 10.2018
 • Aktivní účast na celoústavní odborné konferenci Den akutní medicíny (2017, 2018)
 • Autorka článku v časopise praktických lékařů pro děti a dorost VOX pediatriae – 3.2020 (diagnózy T63.0 a X20 aneb škody napáchané zmijím uštknutím)
 • Opakovaná pasivní účast na Pediatrických dnech Ostrava, Beskydském pediatrickém dni, pediatrických kongresech Pediatrie pro Praxi (Solen)

Kurzy:

 • Povinné kurzy k atestaci z pediatrie
 • Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 • Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 • Radiační ochrana
 • Lékařská první pomoc (2020) - Webináře
 • Exantémová infekční onemocnění v obrazech a kazuistikách
 • Předepisujeme správně ATB v ambulantní praxi?
 • Jaké infekce nás trápí v létě?
 • Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (2020)


Diskuzní soustředění

 • Dětská nefrologie (2018)
 • Resuscitace novorozence (2016)
 • Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v ordinacích praktických lékařů a v další individuální poradenské péči o dospívající (2022)

Veronika Mintálová

vzdělání

 • 1999 - 2003 SZŠ Krnov - obor všeobecná zdravotní sestra
 • 2003 - 2006 Vyšší odborná škola - obor dětská sestra
 • 2006 - 2020 SZZ Krnov  dětské oddělení  ( standartní odd., JIP, novorozenecké odd.)
 • 2020 - 2023 Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Zouharová Hana, Osoblaha
   

Barbora Vlčková
narozena v roce 2002

vzdělání

 • 2017 - 2021 Štřední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov

praxe

 • 2021 -2023 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - praktická zdravotní sestra