Registrace

Máte zájem o registraci Vašeho dítěte do naší ordinace? V tom případě prosím vyplňte jednu ze dvou variant  on-line formuláře.  Následující krok je pak na nás – ozveme se Vám na uvedených kontaktech a domluvíme spolu další postup. 1. Záložka  „Registrace novorozence“ - vyplňte v případě, že přírůstek do rodiny teprve očekáváte a máte zájem po narození miminka o jeho registraci a péči v naší ordinace. V případě vícečetného těhotenství toto prosím uveďte do kolonky „Poznámka“.

Informace o matce
Kontakt
Adresa trvalého bydliště
Poznámka
Státní příslušnost
Předpokládané datum porodu
Vztah k dítěti
Pokud neudělíte souhlas Vaš požadacek nemůže být zpracována. Souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
Ochrana osobnich údajů


2. Záložka „Registrace dítěte“ – vyplňte v případě zájmu o přeregistraci Vašeho dítěte z péče jiné ordinace, např. při stěhování apod., v případě více dětí vyplňte prosím za každé dítě jeden samostatný formulář. 

Informace o dítěti
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Pojišťovna
Součastný ošetřující lékař
Poznámka
Informace o zákonném zástupci
Kontakt
Adresa trvalého bydliště
Vztah k dítěti
Pokud neudělíte souhlas Vaš požadacek nemůže být zpracována. Souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
Ochrana osobnich údajů